Regler

Sunds Sejlklub er underlagt visse regler for brug af søen

Det er ikke tilladt at fiske i søen uden gyldigt fiskekort (18 år og op). Fiskekort kan købes hos flere af de lokale butikker og banker. 


Det er ikke tilladt at sejle med motor, medmindre det er en af sejlklubbens instruktørbåde og den benyttes til instruktion af vore sejlere. For at sejle motorbåd kræver det ligeledes, at man har de generelt gældende beviser og er fyldt 16 år. 


Det er ikke tilladt at sætte motorbåde i vandet, eller ligge til med motorbåd ved sejlklubbens bro (gælder ikke klubbens instruktørbåde). 


Ellers forventes det, at alle der bruger klubben, hjælper til med at holde orden og rydde op, samt deltager i vedligeholdelsen af bygninger og materiel. 
Hvis der opleves mangler og man ikke selv kan udbedre fejlen, så bedes de respektive ansvarshavende kontaktes. 


Ledsagebåde

Suset og gummibåden må kun benyttes af personer med gyldigt speedbådskørekort eller duelighedsbevis. Øvrige ledsagebåde må kun bruges af trænere, forældre (hjælpetrænere) og instruktører over 16 år til klubaktiviteter og redningsbrug. Alle skal bære passende sejlervest eller redningsvest.


Bådene må ikke benyttes til ræs, leg, fiskeri, trækken med vandski eller til privat brug.


Den lille Dingi må dog bruges til fiskeri, såfremt der ikke er monteret motor og den benyttes som robåd (årer benyttes). Man skal have erhvervet gyldigt fiskekort og benytte redningsvest.


Suset og gummibåden må benyttes til udetræning og stævner. 

Formanden orienteres om, hvor og hvornår båden benyttes. Såfremt et stævne eller lignende ligger på en træningsaften, så undersøges det, om båden kan undværes i klubben.


Ved fejl eller mangler på bådene, udbedres dette straks. Såfremt man ikke selv er i stand til at udbedre skaden, kontaktes den ansvarlige for vedligeholdelse af materiellet.


Ophalerbedding

Både uden motor: Medlemmer må bruge ophalerbeddingen såfremt jolle/båd ikke har motor.


Både med motor: Medlemmer må bruge ophalerbeddingen til klubbens instruktør både med motor. Medlemmer som er lodsejere ned til Sunds sø må bruge ophalerbeddingen til egen båd med motor.


Både med motor – IKKE medlemmer: Lodsejere ved Sunds sø, som vil bruge ophalerbeddingen, skal kontakte fiskeriforeningen.


OBS! 

Medlemmer af Sunds Sejlklub må ikke åbne bommen for optagning eller isætning af både. Ved forespørgsel henvises til fiskeriforeningen.