Junior sejler

Velkommen til Sunds Sejlklubs jolleafdeling

I Sunds Sejlklub jolle afdeling kan du lære at sejle.

 • Vi har til formål at fremme interessen for sejlsport ikke mindst hos unge og nybegyndere.  
 • Vi kan tilbyde et godt klubliv i dejlige rammer og lægger vægt på, at sejlsport skal give gode oplevelser og nye kammerater.  
 • I Sunds Sejlklub er der plads til alle, hvad enten du ønsker at sejle hyggesejlads eller kapsejlads.   
 • Om vinteren er der klubaftner med bl.a. hygge, svømning, bowling og teori om sejlads.  
 • Det er fint, hvis du kan svømme, men det er ikke en krav, vi bruger altid redningsvest, når vi opholder os i vandet og ved søen.
 • Medbring blot håndklæde, badetøj og sko, der må blive våde – vi har våddragt.


Vi træner hver mandag og torsdag fra kl. 18:00 - 20:00 (april - oktober)


Kunne du tænke dig at prøve kræfter med vores vandsjovs hold, eller springe direkte i en optimist jolle, så er du meget velkommen til at komme og besøge os på en klubaften, for at se, hvad vi laver.

Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg vil være medlem?

Hvis du ønsker at blive medlem af Sunds- Sejlklub, kan du tilmelde dig på her på hjemmesiden under Holdoversigt - bliv medlem",  eller kontakte os på "kontakt os" i menuen.

Aktiviteter/Information

Al information imellem træner, sejlere og forældre foregår via vores App i Holdsport.

Det er derfor vigtigt, at I følger med for at se, om der er ændringer til dagens sejlads eller andre nyheder, som er relevant for netop dig.

Desuden vil der være en del opslag på vores opslagstavle i klubhuset, det kan være kageliste, brovagtliste og diverse informationer om forskellige aktiviteter i klubben.

Beklædning

Som sejler har du behov for noget udstyr, men som begynder behøver du ikke noget specielt. Regntøj og gummistøvler er en rigtig god start.

Husk en pose med håndklæde og skiftetøj, da det ofte kan være meget koldt på vandet.

Klubben har redningsveste, der kan lånes.

Hvis du vil læse mere:

Her er der brochurer omkring beklædning og hvad udstyr på jollen hedder.

Sejltøj

Hvad hedder udstyret på Optimistjollen

Begynder sejler

 • Du skal være fyldt 7 år.
 • Det er fint, hvis du kan svømme, men det er ikke en krav.
 • Vi bruger altid redningsvest, når vi opholder os ved søen og i vandet.
 • Redningsvest kan lånes i klubben.
 • Medbring blot håndklæde, badetøj og sko der må blive våde - vi har våddragter.


  Ny sejler træner torsdag fra kl. 18:00 - 19:30. 


  Opstart først i april og august. (Max 7 deltager)   


   Du meget velkommen til at komme og besøge os på en klubaften, for at se, hvad vi laver.   Hvem skal jeg kontakte, hvis jeg vil være medlem?

   Hvis du ønsker at blive medlem af Sunds- Sejlklub, kan du tilmelde dig på her på hjemmesiden under Intro sejlelads i menuen "Bliv medlem", eller kontakte os på nedenstående mails.

   Træner

   Træner
   Christina Christensen
   Træner
   Klaus Hausgaard-Olesen
   Træner
   Magnus Møller Lauridsen

   Jolleleje

   Det er ikke nødvendigt at have din egen jolle for at sejle i Sunds Sejlklub, du kan leje en jolle af klubben. 

   Når du lejer en jolle af klubben, betyder det at du er den eneste der benytter jollen og du må tage jollen med til stævner i andre klubber.  Klubben sørger for klassebevis, målebrev og forsikring af jollen. 


   Pris for leje af joller  

   Optimist                     400,-

   Tera / Zoom / Laser   600,-

   Feva tomandsjolle     1000,-       


   Du skal betale for den jolletype du startede sæsonen i. Jolleleje går til vedligehold og indkøb af nye joller.

   Regler for leje af jolle 

   Du har ansvaret for: 

   • Jollen og dens dele, bliver lagt på plads og rengjort efter brug. 
   • Daglig vedligeholdelse af jollen. 
   • At jollen er i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand. 


   For sejlere der lejer joller af Sunds Sejlklub gælder følgende omkring skader og slitage på jollen: 

   • Ved skader på båden som følge af påsejling af anden jolle eller andre objekter, da er der en selvrisiko på 1.000 kr. (dog maks. reparationsudgiften). 
   • Klubben betaler for udgifter som følge af almindelige slitage på båden. 
   • Sejlere er dog selv ansvarlig for liner samt opdriftssække på jollen 

   Forældreopgaver

   Forældrene til alle sejlerne forventes at bidrage til følgende arbejdsopgaver:

   • Hjælpe til træning

   • Hjælpe sejlerne med vedligeholdelse af grej og jolle.


   Forældre til kapsejlere forventes også at:

   • Hjælpe med jolle transport til stævner.

   • Hjælpe til ved klubbens egne stævner.

   • Opbakning i forbindelse med hjælp ved sociale arrangementer.


   Ansvaret for løsningen af de enkelte opgaver koordineres af bestyrelsen. For yderligere at synliggøre opgaverne laves et opslag i på klubbens opslagstavle, så ingen kan være i tvivl om, hvilke opgaver der skal løses. Fordelingen af opgaver fordeles ligeligt over året og mellem de enkelte forældre.

   Tørn Liste i forbindelse med træning

   Følgende aktiviteter dækkes af i forbindelse med træningen:

   • Klargøring af følgebåd. (få følge bådene i vandet, tank monteret på motor, og bøjer i båden)

   • Brovagt til at modtage sejlere, der bliver sendt ind.

   • Oprydning (optagning af følgebåde, sørge for at sejlerne får tingene på plads i jollehuset og på jollepladsen samt aflukning jollehuset og sejl skuret.


   Brovagt

   For at sikre, at der altid er nogle voksne til stede, når børnene skal af sted på vandet og kommer ind igen, laves der hvert år et vagtturnus blandt forældrene. Se på opslagstavlen i klubhuset.

   Kagelisten

   På træningsaftener skiftes sejlerne til at medbringe en forfriskning til efter sejladsen. Det kan være kage, boller, pølsehorn, frugt eller lignende. Serveringen er fælles og foregår efter afrigning og skippermøde. Se på opslagstavlen i klubhuset.

   Hvis du er forhindret, skal du selv bytte dato med en anden.