Medlemskab

Bestyrelsen varetager den overordnede drift af sejlklubben og har fordelt nogle hovedopgaver blandt sig, som det fremgår af nedenstående.

Desuden er der en masse ansvarsopgaver som varetages af øvrige medlemmer.

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 personer, som er valgt på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er Sunds Sejlklubs øverste myndighed.

Medlemskab er helårligt og kontingent betales d. 1. april.

Medlemskab af Sunds Sejlklub


Ønsker du mere information om Sunds Sejlklub før du melder dig ind, så finder du måske den information du søger ved at surfe lidt rundt på vores hjemmeside.


Juniorsejler

Pris: 800,- 

Joller kan lejes af klubben, hvis man ikke har sin egen.        

        

Vandsport

Pris: 800,- 


Seniorsejler

Pris: 800,- 


SUP og windsurfer

Pris: 800,-


Lodsejer

Pris: 350.- 


Tilmelding under "Bliv medlem" i menuen.

Jolleleje

Det er ikke nødvendigt at have din egen jolle for at sejle i Sunds Sejlklub, du kan leje en jolle af klubben. 

Når du lejer en jolle af klubben, betyder det at du er den eneste der benytter jollen og du må tage jollen med til stævner i andre klubber. Klubben sørger for klassebevis, målebrev og forsikring af jollen. 


Pris for leje af joller. 

Jolleleje går til vedligehold og indkøb af nye joller.

Optimist                        400,-

Tera / Zoom / Laser      600,-

Feva - tomandsjolle     1000,-


Jolleleje opkræves via Holdsport under webshop.

Du skal betale for den jolletype du startede sæsonen i.


Regler for leje af jolle. 

Du har ansvaret for: 

Jollen og dens dele, bliver lagt på plads og rengjort efter brug. 

Daglig vedligeholdelse af jollen. 

At jollen er i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand. 

For sejlere der lejer joller af Sunds Sejlklub gælder følgende omkring skader og slitage på jollen: 

Ved skader på båden som følge af påsejling af anden jolle eller andre objekter, da er der en selvrisiko på 1.000 kr. (dog maks. reparationsudgiften). 

Klubben betaler for udgifter som følge af almindelige slitage på båden. 

Sejlere er dog selv ansvarlig for liner samt opdriftssække på jollen.