Lodsejer ved Sunds sø

Slæbested

HUSK kun Bredejere/lodsejer må isætte motorbåd.


Sunds Sejlklub har et slæbested, som ligger for enden af jollepladsen.

Du kan få adgang til slæbestedet som lodsejer ved at købe et lodsejer-medlemskab af Sunds Sejlklub. 

Du får tilsendt en kode, som skal bruges til at få adgang til bommen. Koden er personlig og må ikke videregives til andre.

Koden ændres hver år d. 1. april. 


Båden skal være tydelig afmærket med vejbogstav og husnummer med min 5 cm højt nr.


Middags ro.

I tiden 12.30-14.00 er al sejlads med motordrevet fartøj forbudt.

 

Fartbegrænsning.

Sejlads med motor med fart over 4 knob (7,2 km/t) er forbudt fra solnedgang- dog senest kl. 21 - næste morgen kl. 9.00.

 

Det er ikke tilladt at efterlade bådtraileren eller biler på pladsen. 


Det henstilles at isætning/optagning af båd ikke foregår:

Mandag og torsdag mellem kl. 17-21. Da sejlklubben har træning disse dage.


Link til hjemmesiden omkring brug af søen.

Fiskeri og Bredejerforeningen for Sunds sø

350,00 kr. pr. sæson