Bestyrelsen

Bestyrelsen varetager den overordnede drift af sejlklubben og har fordelt nogle hovedopgaver blandt sig, som det fremgår af nedenstående.

Desuden er der en masse ansvarsopgaver som varetages af øvrige medlemmer.

Klubben ledes af en bestyrelse på 5 personer, som er valgt på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er Sunds Sejlklubs øverste myndighed.

Medlemskab er helårligt og kontingent betales d. 1. april.


Bestyrelsen

Formand - jolleafdeling

Christina Christensen

Kasserer - klubhus (udlejes ikke ud).

Anne Kirkegaard Jansen

Bestyrelsesmedlem

Kamilla Boelt Lauridsen

Bestyrelsesmedlem

Inge Meedom

Bestyrelsesmedlem

Klaus Hausgaard-Olesen

Suppleant

Revisor

Kaj Cramer