Historie

Historie

Historie

Nedenstående er et uddrag af ca. 200 bestyrelsesreferater og generalforsamlinger.

Vi har gjort et forsøg på at fortælle Sunds Sejlklubs historie med opstart, etablering, grund, hus og de store stævner, der er bevidst undladt personer og resultater.


Uddrag fra protokollen:

Forord i protokollen! Grundlaget for Sunds Sejlklub kom første gang frem, efter at Arne Hollensen, søen nord, i 1975, efter han lige havde købt en kombijolle, spurgte nogle andre med joller, om de ikke skulle prøve at sejle om kap. Efter denne dag arbejdede Arne Hollensen, Richard Jensen, Svend Ravn m.fl. videre på tanken, for at se om interessen for en sejlklub var til stede. Sunds Sejl- og Motorbådsklub eksisterede jo stadig, men havde kun motorbåde. Man enedes om at lave en venskabssejlads for alle sejlførende både.

Venskabssejladsen blev sat til den 3. august 1975. Vejret og tilslutningen var god, 28 startende både i 3 klasser. Den 9. september 1975 afvikledes den stiftende generalforsamling (med 20 deltagere), og Sunds Sejlklub var en realitet.


Sunds Sejlklubs første bestyrelse, som blev valgt på den stiftende generalforsamling den 9. september 1975 på Herning Centralbibliotek var følgende:


Formand:  Ivan Kjeldsen

Næstformand:  Svend Ravn

Kasserer:  Arne Hollensen

Sekretær:  Richard Jensen

Menigt medlem:  Lars Jacobsen


11. oktober 1975: Første ordinære generalforsamling, hvor klubbens første love blev vedtaget.


13. januar 1976: Klubaften på Herning Centralbibliotek. Gennemgang af søfartsregler, film om kølbådssejlads m.m.


28. januar 1976: Bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen drøftede et forslag, der var kommet på generalforsamlin­gen, om et kontingent på kr. 80,- for seniorer og kr. 40,- for juniorer (blev vedtaget).


24. februar 1976: Generalforsamling, hvor det blev pålagt bestyrelsen at ansøge Herning Kommune om egen grund. Det blev vedtaget at betale kr. 800,- til Sunds Lystbådehavn for leje af grund for 1976.


9. maj 1976: Afprøvning af redningsveste i Herning Svømmehal.  Ca. 65 fremmødte.


16. maj 1976: Sunds Sejlklubs første standerhejsning blev afholdt ved Søgaarden med tale ved borgmester N. O. Hansen. Forskellige joller blev fremvist for publikum efterfulgt af årets første kapsejlads.


28. februar 1977: Generalforsamling, hvor der var en regnskabsbalance på kr. 1.617,85 og en kassebeholdning på kr. 269,05


15. maj 1977: Standerhejsning, hvor 1. etape af en ny bro blev indviet.


19. oktober 1977: En del debat i pressen vedrørende Sunds Sejlklubs videre fremtid og grundplacering, som gav det resultat, at byrådet ville indkøbe arealet, som klubben lejede af gårdejeren.


5. november 1977: Stormvejr! Halvdelen af bådhusets tag blæste af og splintredes ud over hele pladsen


17. januar 1978: Klubaften, hvor Henning Kock fra Viborg Sejlklub fortalte om Dansk Sejlunion og de fordele, Sunds Sejlklub kunne få af et medlemskab.


28. februar 1978: Bestyrelsesmøde, hvor klubben blev enige om at udsende et månedligt klubbrev med nyheder til medlemmerne.


4. august 1978: Bestyrelsen vedtog at søge om optagelse i Samvirkende Idrætsklubber i Herning (SIKH)


6. september 1978: Møde med Sunds Lystbådehavn, hvor lejeproblemet igen blev diskuteret.


5. december 1978: Møde med kommunen vedrørende grund til Sunds Sejlklub. Kommunen er velvillig, men har ingen løsning.


25. april 1979: Bestyrelsesmøde, hvor alle besigtiger et kommende træhus på ca. 40 m2, som klubben kan få gratis. Vi skal selv sørge for transporten.


Maj- juni 1979: Det nye hus bliver restaureret med nye vinduer, døre, lofter og maling for i alt ca. kr. 3000,-.


Maj 1980: Standerhejsning: De 4 første sponsor optimistjoller bliver overrakt til klubben med efterfølgende sejlads af sponsorerne.


April 1981: Bestyrelsesmøde: Det bliver oplyst fra optimistafdelingen, at der bliver planlagt 2 trænings­hold pr. aften på grund af den store tilgang af nye optimistsejlere.


3. marts 1982: Bestyrelsesmøde, hvor det bliver besluttet at søge

om optagelse i Dansk Sejlunion.


8. maj 1982: Standerhejsning med faneindvielse (hænger i dag i klubhuset)


25. februar 1983: Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling den samme aften for at vedtage nye love, som kan godkendes af Dansk Sejlunion for optagelse. Blev enstemmigt vedtaget.


17. marts 1983: Sunds Sejlklub køber sin første ledsagerbåd (har lånt hidtil).


3. februar 1984: Bestyrelsen beslutter at købe sit første surfbræt.


19. juni 1984: Modtager ny lokalplan, hvor sejlklubbens placering er fastlagt. Der er kun små ændringer fra Sunds Sejlklubs side.


18. februar 1985: Lokalplan vedtaget. Ansøgning til kommunen vedrørende grundoverdragelse. Nedsættelse af et hurtigt arbejdende (ad hoc) byggeudvalg.


25. februar 1985: Generalforsamling, som vedtager dobbeltkontingent, som skal båndlægges til byggefond.


6.-7. september 1985: 10 års jubilæumssejlads med 83 optimistsejlere.


12. september 1985: Medlemsmøde på Herning Centralbibliotek, hvor tegninger og finansiering af klubhus blev fremlagt og vedtaget med små justeringer.


12. februar 1986: Stadig intet svar fra kommunen. Juridisk afdeling arbejder stadig på ekspropriation af grund til klubben, så endeligt skøde kan udfærdiges og byggeriet påbegyndes.


13. december 1986: Rejsegilde med stor deltagelse


7. maj 1988: Indvielse af nyt klubhus, hvor borgmester N. O. Hansen holder tale og klipper snoren over.


11. januar 1989: Bestyrelsesmøde, hvor problemet med uddybning og bolværk blev diskuteret. Projektet er blevet stoppet, og det meste af sæsonen kan nemt gå, inden sagen har været igennem alle klageinstanser.


21. november 1989: Bestyrelsesmøde: Oplæg til Mini 12 meter blev diskuteret. Der vil blive arbejdet videre med sagen. Dog minimum 2 både og medlemskab for alle brugere.


4. april 1990: 2 stk. Mini 12 meter fra Lions Club Herning, og 2 stk. fra Dansk Sejlunion (Tuborg) er bevilget.


18. juni 1990: Vi har fået tilladelse fra Fiskeriforeningen vedrørende den fornødne uddybning til Mini 12 meterne.


21. august 1991: Bestyrelsesmøde: Meget aktiv forsommer som stævnearrangør. 18 deltagere til Mini 12 meter stævne, 93 deltagere til Pondus Cup og 132 deltagere ved surf DM i Ejsing.


20.-27. juni 1992: Sunds Sejlklub afholder EM i windsurfing med 200 deltagere i Rønbjerg.


17. maj 1993: Bestyrelsesmøde: Optimistafdelingen fremlægger planer for stort nordisk TV- stævneden 25.- 26. september 1993 på Sunds Sø.


29.- 31. maj 1993: Sunds Sejlklub arrangerer DM i windsurfing i Ejsing.


23. august 1993: Bestyrelsesmøde: Der søges om tilskud ved tipsmidler m.m. i forbindelse med kommende tilbygning til klubhuset.


19. juni 1994: Bestyrelsesmøde: Sunds Sejlklub har fået tildelt ungdomslederprisen af Unibank.

Optimist- og jolleafdelingen har sagt ja til, i samarbejde med Skive Sejlklub, at arrangere JNM for optimist- og europajoller i juli 1995.


10. – 17. september 1994: VM i windsurfing ud for Rønbjerg med 200 deltagere og Sunds Sejlklub som arrangør.


28. oktober 1994: Bestyrelsesmøde: Modtaget byggetilladelse til materielgården.


2. maj 1995: Bestyrelsesmøde: Det besluttes at sætte tilbygningen i gang, såfremt det kan stå klar til Pondus Cup 10. juni.


16. august 1995: Bestyrelsesmøde: Det blev oplyst, at der havde været 108 deltagere til Pondus Cup.

NM i Skive blev en succes.


13. marts 1996: Bestyrelsesmøde: De kaotiske parkeringsforhold i forbindelse med større arrangementer kan løses, såfremt der kan etableres P-plads på et stykke jord, som sommerhusejerne på Vester Søvej stiller gratis til rådighed. Der vil blive arbejdet videre med projektet.


Pinsen 1996: Sunds Sejlklub arrangerer surf- ranglistestævne i Ejsing.


27. maj 1997: Bestyrelsesmøde: Det meddeles at Sunds Sejlklub er kommet på Internettet med egen hjemmeside som den 6. sejlklub og før Dansk Sejlunion.


26. november 1997: P-plads-føljetonen fortsætter. Vi håber på bedre held i det nye byråd.


17. august 1998: Bestyrelsesmøde: Optimistafdelingen kunne berette om succes med skolesejlads.  90 deltagere.


26. november 1998: Bestyrelsesmøde: Det besluttes at købe 4 stk. Wayfarer – joller samlet, hvoraf 2 stk. skal videresælges.


8. februar 1999: Modtog penge til P-pladsen, som næsten er færdig (projekt startet 13. marts 1996)


Juli 1999: Wayfarer- jollerne har været på Silkeborg Søerne og i det sydfynske øhav.


4. november 1999: Bestyrelsesmøde: Klubben har modtaget 6 stk. brugte brofag, som vil blive renoveret inden bro bliver lagt ud 1. april 2000.


3. februar 2000: Bestyrelsesmøde: Det er nu lykkedes at få pengene samlet til et kunstværk, som skal indvies ved klubbens 25 års jubilæum, lørdag den 9. september 2000.